MENU

.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I semestr  03.09.2018 – 27.01.2019

II semestr 28.01.2019 – 19.06.2019

03.09. 2018r.  – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.12 – 31.12. 2018r. – zimowa przerwa świąteczna

14.01 – 27.01.2019r. – ferie zimowe

10.04.2019r. – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

11.04.2019r. – egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

12.04.2019r. – egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

15.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

16.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

17.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

18.04 – 23.04.2019r. – wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019r. – zakończenie roku szkolnego

22.06 – 31.08.2019r. – ferie letnie

03.06 – 07.06.2019r. – tydzień wycieczek szkolnych

14.06.2019r. - Bal absolwenta

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 02.11. 2018r.,10.04.2019r.11.04.2019r.,12.04.2019r., 15.04.2019r.,  16.04.2019r., 17.04.2019r., 2.05.2019

Zebrania z rodzicami:

11.09  godz. 17.00 -  klasy I – III SP

            godz. 17.30 – klasy IV

            godz. 18.00 – kl. V - VIII i  gimnazjum

23.10 – dzień otwarty

04.12 – dzień otwarty

05.02 – zebranie

26.03 – dzień otwarty

28.05 – zebranie