MENU

.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I semestr 01.09.2020r. – 24.01.2021r.

II semestr 25.01.2021r. – 25.06.2021r.

 

01.09. 2020r.  – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.12 – 31.12. 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

15.02 – 28.02. 2021r. – ferie zimowe

25.05.2021r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

01.04 – 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021r. – zakończenie roku szkolnego

26.06 – 31.08.2021r. – ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

28.05.2021r., 04.06.2021r.