MENU

.

Przedszkolna Akademia Talentów

 

PRZEDSZKOLNA AKADEMIA TALENTÓW

jest oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione i to na wiele sposobów, ma ono kilka różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna jest dominująca. Może to być inteligencja werbalna (językowa), matematyczno-logiczna,  wizualno-przestrzenna,       fizyczno-kinestetyczna,       muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna oraz intrapersonalna. Działając w oparciu tę teorię pragniemy zaproponować naszym małym studentom warsztaty, dzięki którym spróbujemy rozpoznać, rozbudzić i rozwinąć każdą z wymienionych inteligencji.

 

INTELIGENCJA WERBALNA (JĘZYKOWA)

Najprościej ujmując, to umiejętność jasnego wyrażania własnych myśli poprzez słowo mówione. Podczas warsztatów w obrębie tej inteligencji umożliwimy dzieciom swobodne wypowiedzi, puścimy wodze fantazji i zapewnimy wspaniałą zabawę słowem.

 

1. PLAC ZABAW warsztaty twórcze

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie oraz wyobraźnię wizualno-przestrzenną wokół tematu "Plac zabaw". Podczas zajęć dzieci zapoznają się z planem i projektem, poznają nowe słownictwo związane z tym tematem. Samodzielnie zaprojektują i wykonają makietę nowoczesnego placu zabaw. Będą miały okazję pracować z nietypowymi materiałami oraz twórczo zmieniać przeznaczenie przedmiotów codziennego użytku. Nie zabraknie również czasu na ruch i wspólną zabawę w rytmie dobrej muzyki.
Zajęcia    prowadzone    będą    przez    wieloletniego    trenera    Odysei    Umysłu     – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

2. KURTYNA W GÓRĘ!warsztaty teatralne

Bazując na zdolności dzieci do teatralizowania swoich zabaw i naturalnej zdolności do wchodzenia w role, spróbujemy wspólnie zgłębić tajniki warsztatu małego aktora. W trakcie zajęć postaramy się rozbudzić w dzieciach pasję teatralną i pobudzić do twórczego myślenia. Pod okiem doświadczonej aktorki dzieci odkryją swoje uzdolnienia sceniczne, pobudzą wrażliwość słuchową, poćwiczą umiejętność panowania nad głosem oraz dykcję. Ukierunkowana zostanie również ich naturalna zdolność do improwizacji.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną aktorkę Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

 

INTELIGENCJA MATEMATYCZNO - LOGICZNA

To rodzaj inteligencji oparty na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Przejawia się w postrzeganiu świata poprzez ciągi zdarzeń, logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów. Chcąc rozwijać w dzieciach ten rodzaj inteligencji, pragniemy postawić przed nimi zadania wymagające liczenia w pamięci, rozwiązywania problemów oraz krytycznego i logicznego myślenia.

 

1. BYĆ JAK SHERLOCK HOLMES warsztaty logiczne.

Podczas warsztatów mali studenci dowiedzą się kim jest detektyw i czym się zajmuje. Będą mieli okazję poznać sposoby pracy detektywów oraz ich atrybuty. Spróbują także samodzielnie wyjaśnić kryminalną zagadkę. Rozwiążą wiele łamigłówek i zadań, sprawdzając swoją spostrzegawczość, umiejętność analitycznego myślenia, ale także spryt i odwagę. Czy mali detektywi sprostają zadaniu?
Zajęcia     prowadzone     będą     przez          doświadczonego    nauczyciela     edukacji wczesnoszkolnej, trenera Odysei Umysłu – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

2. PIENIĄDZE BEZ TAJEMNIC - podstawy ekonomii dla najmłodszych. Czy można uczyć dzieci ekonomii? Nie można! Trzeba!

Na edukację finansową nigdy nie jest za wcześnie. Dlatego zapraszamy naszych studentów do udziału w warsztacie z podstaw ekonomii. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe pojęcia związane z finansami, odkryją tajemnice pieniądza, zrozumieją podstawowe mechanizmy reklamy oraz tajniki udanych i oszczędnych zakupów. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela matematyki – przedsiębiorcę i finansistę.

 

3. W KRAINIE LEGO warsztaty twórcze

Do zabawy z Lego zwykle nie trzeba nikogo namawiać. Tym razem pragniemy wykorzystać te znane wszystkim klocki do pobudzenia kreatywności oraz krytycznego i logicznego myślenia. Zadaniem dzieci będzie poszukiwanie rozwiązań złożonych problemów.                       Poćwiczymy     wyobraźnie     przestrzenną,     sprawność     manualną     i koordynację wzrokową.
Zajęcia      prowadzone     będą     przez      doświadczonego     nauczyciela      edukacji wczesnoszkolnej, trenera Odysei Umysłu – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

INTELIGENCJA PRZYRODNICZA

Ten typ inteligencji opiera się na poznaniu, docenianiu i zrozumieniu natury. Aby rozwijać ten typ inteligencji umożliwimy dzieciom kontakt z żywą przyrodą oraz ukażemy fragment świata w perspektywie zarówno mikro jak i makro. Podczas każdego z warsztatów zapewniamy „efekt wow”!

 

1. ŚWIAT POD MIKROSKOPEM warsztaty przyrodnicze

 

Na warsztatach mali studenci poznają budowę i zasady działania mikroskopu oraz poznają tajniki mikroskopowania. Samodzielnie stworzą preparat i przeprowadzą proste obserwacje mikroskopowe. Ukażemy dzieciom piękno i różnorodność świata w skali mikro i zachęcimy do nieustannego jego odkrywania.
Zajęcia poprowadzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i biologii.

 

2. EKSPERYMENTARIUM warsztaty chemiczne

Na      zajęciach            dziecko      będzie      miało      możliwość      rozwijania      pasji i zainteresowań światem przyrodniczym. Poprzez obserwacje i eksperymenty zrozumie zależności zachodzące w środowisku przyrodniczym i będzie mogło wykorzystać wiedzę przyrodniczą w życiu codziennym. Dzieci dowiedzą się m.in. co to jest napięcie powierzchniowe, dlaczego mydło myje, jakie substancje rozpuszczają się w wodzie , jak oczyścić brudną wodę , czy cukier jest składnikiem tylko słodyczy i co ma wspólnego kapusta z kwasem. Mali studenci poznają też pojęcie cząsteczki, zbudują wulkan chemiczny i założą ogród młodego chemika.
Zajęcia będą prowadzone przez chemika i biologa w nowoczesnej pracowni - laboratorium chemiczny

3. ALE KOSMOS! mały warsztat astronomii

 

Co to jest wszechświat? Czy człowiek jest jedynym jego mieszkańcem? Czy istnieje życie na innych planetach? Wspólnie z uczestnikami znajdziemy odpowiedzi na te i inne pytania. Dzieci podczas warsztatu zbudują modele planet. Przy dźwiękach muzyki odbędą                              podróż w przestrzeń kosmiczną w skonstruowanej przez siebie rakiecie. Dzięki warsztatowi poznają nazwy planet naszego Układu Słonecznego. Zajęcia poprowadzi doświadczona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

 

INTELIGENCJA WIZUALNO – PRZESTRZENNA

Ten rodzaj inteligencji umożliwia rozumienie otoczenia dzięki kształtom i wyobrażeniom pochodzącym ze świata zewnętrznego oraz wyobraźni. Rozwojowi tej inteligencji posłużą zabawy plastyczne i konstruktorskie, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

1. KODOWANIE NA DYWANIE warsztaty z programowania

Kodowanie na dywanie to nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Na zajęciach pokażemy, że nie trzeba być informatykiem, aby zrozumieć podstawy kodowania. Będziemy wskazać właściwą drogę do celu, kodować swoje imię, a także poznamy gry komputerowe, które uczą logicznego myślenia.
Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

2. "OD PATYKA DO KWADRACIKA, OD PATYCZAKA DO LUDZIKA" - warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne poprzedzone będą performence'm. Poprzez zabawę i działanie dzieci poznają pojęcie kształtów podstawowych , wykonają prace plastyczne w technice akwarelowej z użyciem konturów, nauczą się przekuwać poznane kształty w poprawny rysunek postaci ludzkiej. Zajęcia będą okazją do rozwijania twórczego i kreatywnego myślenia.

Zajęcia prowadzone będą przez artystę plastyka w pracowni plastycznej.

3. ILE JEST KOLORÓW? warsztaty plastyczne

W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, jak ważną rolę w malarstwie stanowi barwa i jak przez             wieki     artyści     wykorzystywali     kolory.     Poznają     barwy     podstawowe i pochodne, które pozyskają podczas samodzielnego eksperymentowania. Główną aktywnością dzieci będzie ćwiczenie malarskie z wykorzystaniem fragmentów obrazów wybitnych artystów, polegające na ich odwzorowaniu poprzez odpowiednie mieszanie tylko czterech kolorów.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego plastyka, trenera Odysei Umysłu – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

INTELIGENCJA FIZYCZNO-KINESTETYCZNA

 

Inteligencja fizyczno-kinestetyczna przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętności wykorzystania swego ciała i różnorodnych narzędzi. Podczas warsztatów w zakresie tej inteligencji zapewnimy dzieciom zarówno rywalizacje sportowe, jak i możliwość poznawania praw rządzących światem poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń kulinarnych i fizycznych.

 

1. NA OLIMPIADZIE - warsztaty sportowe

Podczas zajęć dzieci poznają ideę igrzysk olimpijskich oraz ich symbole. Zapoznają się z zasadą zgodnej i uczciwej rywalizacji – fair play. Będą mogły przez gry i zabawy poznawać różne formy aktywności fizycznej, określać swoje ciało w przestrzeni, rozwijać cechy motoryczne. Wezmą udział w licznych konkurencjach indywidualnych i zespołowych (skocznościowych, rzutnych, bieżnych), pokonując przygotowany specjalnie dla nich tor przeszkód.
Zajęcia poprowadzi doświadczona nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka łucznictwa.

 

2. ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY warsztaty kulinarne Warsztaty kulinarne, podczas których dzieci będą miały okazję samodzielnie skomponować dania i przygotować je z wykorzystaniem zasad zdrowego żywienia. Zajęcia będą okazją do rozpoznawania nowych smaków, zapachów, wrażeń dotykowych. Przykładowe tematy warsztatów: „Piernikowe fantazje”, „Zdrowo i kolorowo”, „Nowinki z wiejskiego ogródka”.
Zajęcia odbywać się będą w szkolnej kuchni pod okiem pasjonatki i specjalistki od zdrowego żywienia.

3. DLACZEGO STATEK PŁYWA? warsztaty techniczne Jakie zasady obowiązują w konstruowaniu pojazdów wodnych?

W czasie zajęć uczniowie poznają najważniejsze zasady obowiązujące przy konstruowaniu statków. Wykonają doświadczenia, dzięki którym sprawdzą, dlaczego jedne przedmioty toną, a inne utrzymują się na wodzie. Główne zadanie polegać będzie na skonstruowaniu wybranego modelu statku lub żaglówki. W tym celu dzieci wcielą się w role konstruktorów i korzystając z instrukcji stworzą przestrzenne modele. Następnie sprawdzą, czy ich modele rzeczywiście utrzymują się na wodzie. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego nauczyciela plastyki i techniki, trenera Odysei Umysłu – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

4. DLACZEGO MOŻEMY ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON? fizyka dla smyka

Walenie porozumiewają się ze sobą pomimo dzielących ich ogromnych odległości. Wykorzystują do tego umiejętność wydawania dźwięków o dużych częstotliwościach. Ta specyficzna forma komunikacji nazwana została śpiewem waleni. Ludzie również wykorzystują dźwięki do komunikowania się na dalekie odległości, jednak są one przenoszone za pomocą telefonu. Na zajęciach uczniowie poznają falowe własności dźwięku. Przeprowadzą szereg doświadczeń i zabaw ruchowych, dzięki którym poznają cechy dźwięku. Każdy uczeń zmieni się w inżyniera i zbuduje telefon z kubka i sznurka, a potem zbada własności falowodowe takiego telefonu.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego nauczyciela plastyki i techniki, trenera Odysei Umysłu – międzynarodowego programu rozwoju kreatywności.

 

INTELIGENCJA MUZYCZNA

To rozumienie świata poprzez dźwięki. Osoby obdarzone inteligencją muzyczną mają tzw. „słuch muzyczny”, czyli mocno uwrażliwione na dźwięki płynące z otoczenia. Inteligencję muzyczną doskonalimy poprzez naukę rytmów, ukazywanie wszechobecności muzyki, a także samodzielne jej tworzenie.

 

1. JAK STWORZYĆ MUZYKĘ BEZ INSTRUMENTÓW? warsztaty muzyczne

Dzieci dowiedzą się, czy trudno odtworzyć człowiekowi dźwięki usłyszane w życiu codziennym. Podczas zajęć przekonają się, że muzyka może być tworzona spontanicznie przy użyciu ciała, a także wielu różnych przedmiotów. Poznają również części składowe utworu muzycznego i jakie były początki muzyki. Wykorzystując zdobytą wiedzę, będą tworzyć dźwięki do obrazu i do bajki. Efektem działań będzie wspólnie stworzona melodia.
Zajęcia prowadzone będą z użyciem różnych materiałów w pracowni muzycznej pod okiem nauczyciela muzyki.

 

2. W POSZUKIWANIU RYTMU warsztaty muzyczne

Zajęcia     polegają     na     uświadomieniu     dzieciom,     że     rytm     jest     wszędzie. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach ruchowych tworząc rytm własnym ciałem, poznają instrumenty perkusyjne i zagrają na nich. Będą miały okazję wysłyszeć rytm w utworach muzycznych, a podczas słuchania muzyki wezmą udział w zabawie tematycznej z wyraźnym uwypukleniem rytmu. Na koniec zajęć samodzielnie będą budować instrumenty perkusyjne z wykorzystaniem różnych materiałów.
Zajęcia prowadzone będą w sali do zajęć ruchowych oraz pracowni muzycznej pod okiem nauczyciela muzyki.

 

Dwie pozostałe inteligencje: INTERPERSONALNA (zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby) i INTRAPERSONALNA (zdolność rozumienia siebie, własnych uczuć, kierowania swoim postępowaniem, patrzenia na świat w oparciu o własne potrzeby, zainteresowania i wartości) będą rozwijane podczas wszystkich wyżej wymienionych warsztatów.


wróć