MENU

.

Zasady działania

 „Świat nie potrzebuje więcej ludzi z dobrymi stopniami. Świat potrzebuje ludzi, którzy spojrzą na trudne problemy jak na zagadki i będą je umieli wytrwale, kreatywnie rozwiązywać…..”

GEVER TULLEY

To Twoje dzieci będą decydowały o kształcie przyszłego Świata. To, jak będą do tego przygotowane zależy od Ciebie Rodzicu. Czy wiesz, jakie kompetencje będą im potrzebne?

Światowe Forum Ekonomiczne na podstawie badania rynku pracy ogłasza w jakie umiejętności powinien być wyposażony przyszły absolwent. Wśród wymienianych są pewne uniwersalne, które pozwalają poradzić sobie w szkole, na uczelni, w pracy:
- rozwiązywanie złożonych problemów,
- krytyczne myślenie,
- kreatywność,
- elastyczność myślenia,
- inteligencja emocjonalna,
- współpraca z innymi.

Czy można się tego nauczyć?
Jesteśmy o tym głęboko przekonani.

Im wcześniej zacznie się u dziecka wzbudzać ciekawość świata, inspirować do jego odkrywania, tym szybciej gotowe będzie ono na wyzwania, które przed nim będą się pojawiały. Idąc naprzeciw takiemu wyzwaniu, chcąc przygotować dzieci do funkcjonowania w nowoczesnym Świecie, a przed tym w szkole, Stowarzyszenie Edukacyjne postanowiło otworzyć pierwszą w Gorzowie Wlkp. uczelnię dla przedszkolaków Przedszkolną Akademię Talentów , która będzie miała na celu:
- pobudzanie ciekawości,
- zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
- wzbudzenia zainteresowania nauką i chęci poznawania Świata,
- inspirowanie do twórczego myślenia i kreatywnego działania.

Zasady działania:

Studentami uczelnie będą dzieci w wieku 5 lub 6 lat. Zajęcia odbywać się będą w terminie od października do maja dwa razy w miesiącu w cyklach dwugodzinnych . Będą miały charakter warsztatowy ( nauka poprzez działanie ). O dokładnych terminach poinformujemy zainteresowane osoby. Aby otrzymać dyplom ukończenia uczelni dziecko musi uczestniczyć w 80% zajęć.
Grupa studentów będzie liczyła od 5 do 10 osób, co umożliwi zindywidualizowane podejście.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów.

Równolegle z zajęciami dla dzieci uruchamiamy warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców czyli Rodzicielską Szkołę Talentów .
Zajęcia dla rodziców odbywać się będą w tym samym czasie jak zajęcia dla dzieci.

Cennik zajęć:
- zajęcia dla dzieci – 800 zł rocznie za jedną osobę, w przypadku rodzeństwa drugie dziecko 640 zł.
- zajęcia dla rodziców – 800 zł rocznie za jedną osobę, drugi rodzic 640 zł.


wróć