MENU

.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 uzyskane przez naszych uczniów (w nawiasie prezentujemy średnią województwa lubuskiego):

Język polski – 80,0% ( średnia woj. lubuskiego 60,6%)
Historia – 77,4% ( średnia woj. lubuskiego 56,8%)
Część przyrodnicza – 74,7% ( średnia woj. lubuskiego 47,5%)
Matematyka – 71,0% ( średnia woj. lubuskiego 39,1%)
Język angielski podst. – 96,2% ( średnia woj. lubuskiego 66,5%)
Język angielski rozsz.– 85,4% ( średnia woj. lubuskiego 53,8%)
Język niemiecki podst. – 100,0% ( średnia woj. lubuskiego 54,4%)
Język niemiecki rozsz. – 98,0% ( średnia woj. lubuskiego 38,6%)
 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 uzyskane przez naszych uczniów (w nawiasie prezentujemy średnią województwa lubuskiego):

Język polski – 76,2% ( średnia woj. lubuskiego 60,8%)
Matematyka – 77,7% ( średnia woj. lubuskiego 41,7%)
Język angielski – 95,5% ( średnia woj. lubuskiego 58,4%)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom osiągniętych wyników!


wróć