MENU

.

Stypendia w ramach projektu „Lubuskie Talenty-Program Stypendialny”

Miło mi poinformować , że uczennice klasy 7 b -Bianka Owczarek i Daria Świątkowska otrzymały stypendia w ramach projektu „Lubuskie Talenty-Program Stypendialny”.
Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego m.in. lubuskich szkół podstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, poprzez wsparcie stypendialne w wysokości 6000 zł na okres roku szkolnego tj . 10 miesięcy .
Uczniowie w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej .
Gratulujemy!


wróć