Biuro
projektu

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
w Gorzowie Wlkp.
tel. 957214076


Wraz z nowym rokiem szkolnym realizujemy projekt
"Szkoła kompetencji - kompleksowy Program Rozwojowy
dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego
z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim"
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Witam serdecznie.
Zapraszam na spotkanie przy kawie z okazji uroczystego podsumowania projektu
"Szkoła kompetencji – kompleksowy Program Rozwojowy dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim"
w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W spotkaniu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie, trenerzy i nauczyciele oraz wszystkie osoby, które w jakiś sposób przyczyniły się do sprawnej jego realizacji.
W imieniu całego zespołu zarządzającego dziękuję wszystkim za pracę, sprawne rozliczanie się z dokumentacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów i cierpliwość.
Mam nadzieję, że jesteście Państwo, pomimo problemów zadowoleni z jego realizacji.
Dziękuję za wszystkie uwagi, które pomogły nam lepiej zorganizować pracę.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2014r. w sali kolumnowej.
Bogusława WiśniewskaWYCIECZKA DO STANOWIC

W ramach realizowanego projektu klasy V i VI wyjechały do Stanowic.
Znajduje się tam Centrum Badawczo - Wdrożeniowe "Eko - innowacje". Celem centrum jest m.in. transfer wiedzy ze świata nauki do przedsiębiorstw przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
W ramach centrum "Eko - innowacje", powstał Klub Młodego Wynalazcy, który dysponuje w pełni profesjonalną baza laboratoryjną.
Z bazy tej skorzystali uczestnicy projektu w celu przeprowadzania doświadczeń związanych z realizacją zajęć z przyrody.
Zaopatrzeni w odzież ochronną , okulary i rękawice, po zapoznaniu się z regulaminem i przepisami BHP pracowni , przystąpili do identyfikacji i badania właściwości białek.
Przeprowadzili reakcję ksantoproteinową (z kwasem azotowym V) i reakcję biuretową, stwierdzili, że białko jest bardzo wrażliwe na alkohol, sole metali ciężkich, a także po ogrzaniu w łaźni wodnej - na wysoką temperaturę . Poznali też najpopularniejszą sól metalu lekkiego - chlorek sodu i jej wpływ na białko. Przeprowadzili proces koagulacji białka i stwierdzili , że jest odwracalny. Kolejnym zadaniem było wykrywanie białek, cukrów i tłuszczów w materiale roślinnym, wykonanie preparatu przy użyciu skalpela i oglądanie go pod mikroskopem.
Ostatni cykl doświadczeń poświecony był rozdzielaniu ciekłych mieszanin niejednorodnych przy użyciu rozdzielacza. Substancją, która pozwoliła wyekstrahować jod z roztworu - był chloroform.
Zajęcia w Stanowicach zapoznały uczniów ze świetnie wyposażoną pracownią naukową, umożliwiły poznanie ciekawych substancji, z którymi uczniowie nie mieli kontaktu, natomiast poznali też czasem niezwykłe właściwości tych substancji, które bardzo dobrze znają. Zajęcia nie byłyby możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkolnych i wpłynęły na wzrost umiejętności uczniów związanych z realizowaną tematyką projektu.
Mamy nadzieję, że ten pierwszy kontakt z profesjonalnym laboratorium był miłym wprowadzeniem do trudnego zawodu naukowca i zaowocuje wzrostem zainteresowania nauką, eksperymentami i zdobywaniem wiedzy, a jednocześnie zwróci uwagę na takie cechy jak cierpliwość, dokładność i skrupulatność, niezbędne przy wykonywaniu prac badawczych.
Zofia Dajworska - BaranZAJĘCIA Z ROBOTYKI

W kwietniu i maju odbyły się zajęcia z robotyki dla wszystkich uczestników projektu. Miały one zastąpić planowane zajęcia z robotyki w CNK w Warszawie, w których nasi uczniowie nie mogli wziąć udziału ze względu na wiek (zajęcia przeznaczone są dla uczniów od 13 roku życia).
Zajęcia zorganizowane były w siedmiu grupach (9 - 10 osobowych). Grupy te podzielone były na dwuosobowe zespoły. Zespoły te miały do dyspozycji stanowiska wyposażone w Zestaw Edukacyjny Lego Mindstorms oraz komputer przenośny.
Każdy uczeń uczestniczył w dwugodzinnym bloku zajęć warsztatowych prowadzonym przez "Robo - us" Leszek Janczewski, który podczas zajęć wykorzystuje m.in. materiały przygotowane przez inżynierów i naukowców z Uniwersytetu Carnegie Mellon.
Uczniowie przy zastosowaniu zestawów Lego Mindstorms poznawali świat robotów, konstruowali je oraz "ożywiali" przy pomocy napisanych przez siebie krótkich programów.
Warsztaty miały być okazją dla dzieci do rozwijania umiejętności informatycznych oraz technicznych, kształciły twórcze myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną dzięki czemu łatwiej im zrozumieć świat przedmiotów ścisłych takich jak fizyka i matematyka.
Warsztaty to dużo więcej niż zabawa - to przede wszystkim nauka przedmiotów ścisłych - ale podana w formie, która dla uczniów jest interesująca, atrakcyjna i zachęcająca do nauki i rozwoju w kierunku informatyki, techniki i matematyki.
Chcieliśmy pokazać uczniom, że dzięki takiej formie pracy informatyka, fizyka i matematyka nie musi budzić niechęci i obaw. Poprzez wykorzystanie zestawów edukacyjnych dzieci uczestniczą w zabawie, w czasie której nawet nie zauważają jak uczą się elementów nauk ścisłych, widzą ich praktyczne zastosowania.
W trakcie zajęć uczniowie obywają się z programowaniem. Przekonują się, że informatyka to dużo więcej niż gry czy surfowanie w Internecie. Warsztaty były też okazją do rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Uczniowie przed zbudowaniem robota musieli podzielić konstrukcję na etapy, zastanowić się jakie czujniki (i jak) robot ma wykorzystywać, żeby spełniał zakładane funkcjonalności.
Następnie przed zaprogramowaniem robota uczestnicy musieli "ułożyć sobie w głowie" kolejne ruchy robota - co po czym ma następować, jakie warunki muszą być spełnione do wykonania danego ruchu, itp.
Dwugodzinne zajęcia pokazały, że mogą być one doskonałą szkołą kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów oraz nauką pracy w grupie. Pozwalają na rozwój wyobraźni przestrzennej i kształtowanie intuicji technicznej.
Zdajemy sobie sprawę, że dwugodzinne zajęcia to zaledwie namiastka tego, czego można było się nauczyć. Mamy nadzieję na kontynuację takich warsztatów w przyszłości.


WYCIECZKA DO ZOO SAFARI W ŚWIERKOCINIE

21 i 22 uczestnicy projektu udali się na wycieczkę dydaktyczną do Nowin Wielkich i Świerkocina.
Celem wycieczki było poznanie prehistorycznych gatunków ssaków oraz gatunków zwierząt obecnie żyjących.
W Nowinach Wielkich skorzystaliśmy z leśnej ścieżki edukacyjnej z modelami prehistorycznych gadów. Kręta ścieżka zatopiona w zieleni lasu, prowadziła nas przez kolejne okresy geologiczne, pokazując, jak rozwinęło się życie na Ziemi
Podczas spaceru, cofnęliśmy się o setki milionów lat do czasów pierwszych płazów i ogromnych ważek, zobaczyliśmy jak wyglądały pierwsze ssaki.
Odwiedziliśmy Geo - Muzeum - muzeum minerałów i skamielin. Byliśmy też w Dino - Clubie, gdzie przeprowadzone były zajęcia edukacyjne i plastyczne, podczas których każdy mógł pomalować swoją skamielinę.
Dalej udaliśmy się do Świerkocina. Tam przejechaliśmy safari. Z okien autokaru przypatrywaliśmy się zebrom, wielbłądom, kucom i osłom oraz poznawaliśmy ich cechy charakterystyczne. Później poszliśmy na spacer po pieszym zoo. Najbardziej podobały się nam surykatki i piękne dostojne lwy, odpoczywające w słońcu. Jednak najwięcej emocji wzbudzały kozy ze swoimi młodymi, które mogliśmy karmić i nosić na rękach.
Oprócz walorów dydaktycznych zabawa w parku rozrywki była dodatkową atrakcją wycieczki.


WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WARSZAWY

Zgodnie z założeniami projektu "Szkoła kompetencji - kompleksowy Program Rozwojowy dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim" realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp., na początku kwietnia grupa 69 uczniów naszej szkoły (35K, 34M) wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy.
Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji uczestników projektu, biorących udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez pokazanie im możliwości praktycznego zastosowania wiedzy.
Uczestnicy wycieczki zwiedzali Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie skoncentrowali się na trzech wystawach: "Strefa światła", "Świat w ruchu", "Człowiek i środowisko". Dzięki interaktywności eksponatów uczniowie stawali się aktywnymi uczestnikami przeprowadzanych eksperymentów.
W "Strefie światła" przedstawiano różnego rodzaju iluzje optyczne, uczniowie zapoznali się z formami promieniowania elektromagnetycznego.
Na wystawie "Człowiek i środowisko" uczestnicy wycieczki sami stali się eksponatami. Obserwowali swoje ciało, jego sprawność, ograniczenia i możliwości. Zagłębili się w tajemnice zmysłów, postrzegania czasu i funkcjonowania w otaczającym środowisku.
Z kolei na wystawie "Świat w ruchu" uczniowie dowiedzieli się jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło. Mogli samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, mogli zobaczyć jak powstaje tornado oraz doświadczyć tego, co się dzieje podczas trzęsień ziemi. Następnie mogli obejrzeć spektakle w "Teatrze Robotycznym" oraz "Teatrze Wysokich Napięć".
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w planetarium "Niebo Kopernika". Uczniowie mogli odwiedzić miejsca we Wszechświecie, w których być może istnieje życie i poznać historię kosmosu. Dzięki technologii 3D mogli poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze życia pozaziemskiego zanurzeni w kosmicznej rzeczywistości.
Wyjazd edukacyjny dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był bezpłatny.
Kolejne równie atrakcyjne wyjazdy dla uczestników projektu przewidziane są w miesiącu maju. Uczniowie odwiedzą zoo Safari w Świerkocinie oraz Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich.


ZAJĘCIA Z BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE ORAZ Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W okresie od lutego do kwietnia uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczyli w zajęciach projektowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości oraz rozwojem kompetencji informatycznych.
Na zajęciach z przedsiębiorczości uczniowie pracowali w grupach metodą "burzy mózgów", a także rozwiązywali problemy związane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, planowaniem własnej kariery. Poznali również podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz dowiedzieli się, czym jest polityka fiskalna i monetarna państwa.
Zajęcia informatyczne dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa w Internecie, stosowania programów antywirusowych, bezpieczeństwa danych, bezpiecznych zachowań w sieci oraz konfiguracji programów pocztowych i przeglądarek internetowych. Uczniowie korzystali również z oprogramowania dedykowanego Smart Learner oraz poznawali zalety e-learningu.
Marzena Mieczyńska, Marek ŁukszaZAJĘCIA PROJEKTOWE - MATEMATYKA I PRZYRODA

Za nami kolejny cykl zajęć z matematyki i przyrody. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.
Bardzo dużo pozytywnych emocji wzbudził matematyczno - przyrodniczy marsz na orientację, podczas którego uczniowie rozwiązywali zadania praktyczne z przyrody i matematyki.
 • Jak zmierzyć szerokość rzeki stojąc na jednym jej brzegu?
 • Jak oszczędnie i atrakcyjnie zorganizować przyjęcie dysponując wskazaną kwotą pieniędzy?
 • Jak dużo różnych figur geometrycznych odnajdziemy w supermarkecie?
 • Jak zaplanować zdrowy niskokaloryczny posiłek?
 • Czym się zajmuje biuro urządzania lasu?
 • Kto to jest nefrolog? Na czym polega dieta hipoglikemiczna?
 • Jak leczymy zakażenie bakteryjne, a jak wirusowe?
Na takie i inne pytania udało się znaleźć odpowiedź w okolicy naszej szkoły wykonując zadania w atmosferze współpracy i otwartości. Opuszczenie murów szkoły było dodatkową motywacją do pracy. Zdjęcia z marszu i prezentacji opracowanych wyników można znaleźć w galerii.
Dzięki zajęciom projektowym i pracy w małych grupach możliwa była realizacja tematów badawczych. Uczniowie wykorzystując mikroskopy sfinansowane z funduszy unijnych badali dżdżownicę i inne preparaty poznając ich budowę wewnętrzną.
Ciekawe dla wszystkich uczniów było znalezienie odpowiedzi na pytania:
 • Czy dżdżownica reaguje na światło?
 • Jak się zachowuje pod wpływem podwyższonej temperatury?
 • Czy obserwując jej przekrój ciała można wyciągnąć wnioski o sposobie jej poruszania i odżywiania?
 • Sami pobierali materiał do badań, preparowali i poddawali obserwacjom.
Realizując projekt WODA na zajęciach matematycznych poznawaliśmy jednostki objętości, dokonywaliśmy pomiarów i obliczaliśmy zużycie oraz koszt wody potrzebnej do mycia rąk w szkole. Wykonanie modelu metra sześciennego dało wyobrażenie o ilości zużywanej do tego wody.
Zajęcia pokazują, że nauka może być przyjemna i wciągająca tak, że nawet w sobotę chce się przyjść do szkoły.


ZAJĘCIA Z PRZYRODY

Następne zajęcia projektowe z przyrody, były poświęcone kolejnym zmysłom. Przy wzroku badaliśmy wpływ kąta, pod którym widzimy przedmiot na rejestrowanie koloru i kształtu, rozdzielaliśmy czarny atrament w pisaku na kolorowe pigmenty, pisaliśmy tajnym tuszem, odkryliśmy, jakiego koloru jest światło, a następnie analizowaliśmy złudzenia optyczne.
Przy zmyśle węchu i smaku zlokalizowaliśmy miejsca, gdzie znajdują się komórki odpowiedzialne za wrażenia węchowe. Wykonaliśmy eksperyment, wykorzystując olejki eteryczne znajdujące się w owocach cytrusowych - otrzymaliśmy owocowe iskierki.
Obserwowaliśmy dyfuzję w gazach, osmozę w komórkach cebuli i ogórka także eksperymentalnie dowiedliśmy, świetnie się przy tym bawiąc, że narządy zmysłów współpracują ze sobą, przy odbieraniu bodźców smakowych.


ZAJĘCIA Z PRZYRODY I MATEMATYKI

Za nami pierwsze zajęcia z matematyki i przyrody. "Jestem robotem" i "Podróże Guliwera" to nietypowe tematy zajęć matematycznych, podczas których uczniowie poprzez własne doświadczenie odkrywali prawidłowości geometrii.
Na zajęciach uczniowie wykazali się dużą aktywnością, zadawali pytania i samodzielnie poszukiwali rozwiązania problemów. Dzięki zastosowaniu ICT - programu Geogebra oraz plansz interaktywnych, a także czynnościowej metodzie pracy uczenie stało się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Zajęcia z przyrody zachwyciły uczniów. Jak powstają dźwięki? Od czego zależy wysokość dźwięku?
Po co nam dwoje uszu? Czy kości czaszki przewodzą dźwięki?- na te i inne pytania odpowiadali uczniowie podczas sobotnich zajęć. Wykonywali szereg doświadczeń pozwalających odkryć zawiłości otaczającego świata.
"Czy takie nie mogą być wszystkie lekcje?" - pytali uczniowie.
Chcemy, aby zajęcia projektowe organizowane w małych grupach pozwoliły na lepsze i dokładniejsze zgłębienie problemów poruszanych na matematyce i przyrodzie, były okazją do odkrywania prawidłowości i samodzielne formułowanie wniosków. Mają być nową "jakością" w nauczaniu tych przedmiotów wykorzystującą działanie uczniów, pobudzać do kreatywności i twórczości.
Będzie to możliwe dzięki pracy w małych grupach oraz podziale na eksperymentarium i ścieżkę podstawową, co umożliwi zróżnicowanie trudności poruszanych zagadnień. Zastosowanie ICT (programów komputerowych takich jak: "Geogebra", "Matematyka na wesoło", filmów, tablic multimedialnych, telefonów komórkowych) sprawi, że zajęcia będą atrakcyjniejsze i umożliwią większą aktywność uczniów.
Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, Parku Dinozaurów i ZOO safari będą kontynuacją działań prowadzonych w szkole. Na zajęciach w tych instytucjach uczniowie będą mogli zbliżyć się do świata nauki i przyrody.
Zachęcamy do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.


PÓŁMETEK PROJEKTU JUŻ ZA NAMI!

W okresie od 1.08.2013 r. do 30.06.2014 r. Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt "Szkoła kompetencji - kompleksowy Program Rozwojowy dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zgodnie z założeniami projektu uczniowie klas 5-6 Społecznej Szkoły Podstawowej korzystają z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, uczestnicząc m.in. w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych z kompetencji kluczowych oraz doradztwie i opiece pedagogiczno-psychologicznej.

W okresie od września do grudnia 2013 r. zrealizowano wszystkie, zaplanowane w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności uczenia się oraz przeprowadzono grupowe zajęcia ukierunkowane na wzrost: integracji, motywacji i asertywności, a także indywidualne spotkania z psychologiem. W celu zmniejszenia dysproporcji między uczniami w okresie realizacji projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego oraz języka angielskiego. Dzięki realizacji projektu nasi uczniowie uczestniczą także w kursie języka hiszpańskiego.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu są bezpłatne, a każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz sprzęt, z których również korzysta nieodpłatnie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, wszyscy uczestnicy otrzymali dostęp do narzędzia Memo-graph Edu Young oraz Smart Learner PL: obszar rozwój personalny.
Monitoring realizacji wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach projektu potwierdza, że nasi uczniowie - 69 osób (35K, 34M) osiągają założone cele.
Gratulacje i oby tak dalej!

Już od początku stycznia rozpoczynamy realizację kolejnych działań. Przed nami realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem ICT - matematyka (ścieżka podstawowa lub eksperymentarium) i przyroda (ścieżka podstawowa lub eksperymentarium).

W ramach zadania zaplanowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Zoo Safari w Świerkocinie i Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe nauczą się przedsiębiorczości oraz poznają zagadnienie bezpieczeństwa w Internecie.

Portal
funduszy
europejskich