MENU

.

Egzaminy

Wyniki sprawdzianów w szkole podstawowej w latach 2002-2013
Sprawdzian szóstoklasisty (40 pkt do uzyskania)

 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
średnia
szkoły
35,5 pkt 33,9 pkt 35,2 pkt 35,9 pkt 33,8 pkt 32,6 pkt 34,6 pkt 30,8 pkt 32,6 pkt 32,3 pkt 32,7 pkt 34,2 pkt 33,5 pkt
średnia
Gorzowa
27,9 pkt 27,4 pkt 26,0 pkt 31,2 pkt 27,1 pkt 26,8 pkt 26,8 pkt 23,6 pkt 25,6 pkt 26,2 pkt 23,7 pkt 26,1 pkt 26,9 pkt

 

Od 2015 roku sprawdzian szóstoklasisty odbywa się w nowej formule w rozbiciu na przedmioty:

 

  2015 2016
SSPSE średnia Gorzowa SSPSE średnia Gorzowa
język polski 84,6% 74,5% 80,83% 73,44%
matematyka 84,1% 61,4% 75,83% 55,28%
język angielski 95,1% 81,1% 93,75% 75,57%

 

Wyniki egzaminów w gimnazjum w latach 2002-2012
Egzamin gimnazjalny (50 pkt do uzyskania)

 

Od 2012 roku egzamin gimnazjalny odbywa się w nowej formule w rozbiciu na przedmioty:

 

  2012 2013 2014 2015
Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa
historia i WOS 84,36% 61,74% 75,87% 59,70% 69,4% 59,3% 83,1% 64,2%
język polski 88,36% 66,66% 83,27% 62,58% 82,3% 70,58% 76,4% 62,5%
część przyrodnicza 71,56% 51,66% 75,77% 60,15% 71,6% 53,61% 76,4% 51,2%
matematyka 78,32% 49,46% 78,83% 49,95% 80,3% 49,35% 78,0% 49,6%
język
angielski pods.
97,04% 69,45% 96,21% 60,15% 96,4% 73,29% 99,1% 71,8%
język
angielski rozsz.
89,65% 54,54% 87,45% 69,59% 91,4% 54,87% 92,7% 53,3%
język niemiecki pods. 100,00% 61,10% 98,00% 57,05% 88,0% 56,22% - -
język niemiecki rozsz. 95,00% 31,92% 95,00% 37,59% 90,0% 36,99% - -
 
  2016 2017
Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa Społeczne Gimnazjum średnia Gorzowa
historia i WOS 75,4% 56,6% 77,5% 60,9%
język polski 87,8% 69,1% 90,2% 71,5%
część przyrodnicza 78,6% 53,7% 71,3% 54,3%
matematyka 79,5% 50,8% 70,2% 49,1%
język
angielski pods.
97,2% 70,6% 98,3% 73,1%
język
angielski rozsz.
90,4% 51,1% 93,7% 54,4%
język niemiecki pods. 100% 53,3% 99,0% 57,8%
język niemiecki rozsz. 82,5% 24,9% 97,5% 50,7%