MENU

.

Kontakt

Stowarzyszenie Edukacyjne
ul. Kazimierza Wielkiego 65b
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 957214076

dyrektor szkoły: mgr Danuta Suska
e-mail: dyrekcja@spolecznaszkola.pl

z-ca dyrektora: mgr Bogusława Wiśniewska
e-mail: b.wisniewska@spolecznaszkola.pl

sekretariat: Monika Mizera
e-mail: sekretariat@spolecznaszkola.pl
tel./fax 957214076
sekretariat czynny w godzinach 7.45 - 15.45

księgowość: Bernarda Sieradzka
e-mail: ksiegowosc@spolecznaszkola.pl
tel. 957214076

administrator dziennika Librus: Sławomir Bednarczyk
e-mail: bednar9@vp.pl

konto szkoły:
49 8363 0004 0000 3809 2000 0001
GBS Gorzów Wlkp.