MENU

.

Nauczyciele

 • Danuta Suska - dyrektor
 • Bogusława Wiśniewska - zastępca dyrektora
 • Jolanta Gędek - edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Hałas - edukacja wczesnoszkolna
 • Olga Rogacz - edukacja wczesnoszkolna
 • Beata Laszecka - edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Materska-Jakubowicz - edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Barwik - edukacja wczesnoszkolna
 • Agnieszka Wojtkowiak-Czypar - edukacja wczesnoszkolna
 • Elżbieta Grochola - język polski
 • Teresa Łukjan - język polski
 • Ewa Wysocka - język polski
 • Anna Zapadka - język polski
 • Joanna Butkiewicz – język polski, historia
 • Dobrochna Jaroszewicz-Puchalska - język angielski
 • Magdalena Michałowicz - język angielski
 • Beata Krzyżanowska - język angielski
 • Elżbieta Pasiciel-Liszka - język angielski
 • Anna Wachnik - język angielski
 • Barbara Rakoczy - język niemiecki
 • Jarosław Szyjkowski - język niemiecki
 • Agnieszka Szydło-Kowalińska – matematyka
 • Ewa Łuksza - matematyka
 • Marek Łuksza – matematyka, informatyka
 • Tomasz Hreczyński – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Agnieszka Tubis - biologia
 • Zofia Dajworska-Baran – chemia, przyroda
 • Wiesław Gul - geografia
 • Hanna Sender - fizyka
 • Anna Korecka-Zapadka - język polski
 • Ewa Kiepura-Gajewska - muzyka
 • Lech Jakubowski - plastyka
 • Monika Mazurek-Słopecka – plastyka, technika
 • Małgorzata Janus-Grzeszczuk - historia, WOS 
 • Roman Soszka - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Małgorzata Knutowicz - wychowanie fizyczne
 • Mirosława Jezierska - gimnastyka korekcyjna
 • Krzysztof Żurawiecki - religia
 • Alina Safiańczuk - religia
 • Joanna Kałużna - pedagog
 • Andżelika Murjas - psycholog
 • Teresa Głowacka - zajęcia świetlicowe
 • Irena Łątowska - zajęcia świetlicowe
 • Joanna Popiak - zajęcia świetlicowe
 • Arina Rokita – taniec
 • Lech Jakubowski – zajęcia plastyczne
 • Karolina Kozłowska - biblioteka szkolna