MENU

.

Nauczyciele - rok szkolny 2020/2021

 1. Dyrektor Suska Danuta                             - matematyka
 2. Z-ca dyrektora Wiśniewska Bogusława   - matematyka
 3. Barwik Anna - edukacja wczesnoszkolna
 4. Bucholska Anna – język angielski
 5. Butkiewicz Joanna  – język polski, edukacja wczesnoszkolna
 6. Dajworska-Baran Zofia – chemia, przyroda, geografia
 7. Dziuk Anna – świetlica
 8. Gajewska - Kiepura Ewa - muzyka
 9. Gędek Jolanta - edukacja wczesnoszkolna
 10. Grochola Elżbieta - język polski
 11. Grzech Radomir – wychowanie fizyczne
 12. Hreczyński Tomasz – historia, wiedza o społeczeństwie
 13. Jacewicz Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
 14. Jakubowski Lech - plastyka
 15. Jaroszewicz-Puchalska Dobrochna - język angielski
 16. Jaworek-Klatta Elżbieta – biblioteka szkolna, język polski
 17. Kałużna Joanna - pedagog
 18. Knutowicz Małgorzata - wychowanie fizyczne
 19. Krzyżanowska Beata - język angielski
 20. Laszecka Beata - edukacja wczesnoszkolna
 21. Łukjan Teresa - język polski
 22. Materska-Jakubowicz Anna - informatyka, edukacja wczesnoszkolna
 23. Mazurek-Słopecka Monika – plastyka, technika
 24. Michałowicz Magdalena - język angielski
 25. Michałowska Dorota - język polski, edukacja wczesnoszkolna
 26. Ostrouch Jadwiga - świetlica
 27. Pasiciel-Liszka Elżbieta - język angielski
 28. Popiak Joanna - świetlica
 29. Rakoczy Barbara - język niemiecki
 30. Rogacz Olga - edukacja wczesnoszkolna
 31. Rokita Arina –  wychowanie fizyczne
 32. Safiańczuk Alina - religia
 33. Sender Hanna - fizyka
 34. Soszka Roman - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 35. Stolarek Marta  – matematyka
 36. Szydło-Kowalińska Agnieszka – matematyka
 37. Szyjkowski Jarosław - język niemiecki, informatyka
 38. Tubis Agnieszka - biologia
 39. Wachnik Anna- język angielski
 40. Wojtkowiak-Czypar Agnieszka - matematyka
 41. Żurawiecki Krzysztof – religia