MENU

.

Informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych

Gorzów Wlkp., 23.04.2019

Informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych

 

Po przeprowadzonych negocjacjach z oferentami Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego podjął decyzję o wyborze wykonawcy robót.

Wykonawcą inwestycji „rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne” została firma:

DXP – BUDOWNICTWO
Świątek, Wiśniowski Spółka Jawna
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Informacja o wyborze Nadzoru Inwestorskiego

Oferty, które zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11.03.2019 spełniały wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Po przeprowadzonej ocenie ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu w sprawie wyboru Nadzoru Inwestorskiego została wybrana oferta firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE JKM – Jarosław Kosznik