MENU

.

Uchwała nr 9/III/2016

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.03.2016 r.
w sprawie uregulowania zapisów dotyczących płatności rat czesnego.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Edukacyjnego ustala roczną opłatę czesnego w wysokości:

Roczna opłata czesnego za pierwsze dziecko w szkole podstawowej wynosi 6060 zł.
Roczna opłata czesnego za drugie i następne dziecko w szkole podstawowej wynosi 4980 zł.
Roczna opłata czesnego za pierwsze dziecko w kl. I – II gimnazjum wynosi 6060 zł.
Roczna opłata czesnego za drugie i następne dziecko w kl. I-II gimnazjum wynosi 4980 zł.
Roczna opłata czesnego za pierwsze dziecko w kl. III gimnazjum wynosi 5050 zł.


Roczna opata czesnego za pierwsze dziecko pracownicze w szkole podstawowej wynosi 4860 zł.
Roczna opłata czesnego za drugie i następne dziecko pracownicze w szkole podstawowej wynosi 3900 zł.
Roczna opłata czesnego za pierwsze dziecko pracownicze w kl. I-II gimnazjum wynosi 4860 zł.
Roczna opłata czesnego za drugie i następne dziecko pracownicze w kl. I-II gimnazjum wynosi 3900 zł.
Roczna opłata czesnego za pierwsze dziecko pracownicze w kl. III gimnazjum wynosi 4050 zł.


Marta Komarnicka – przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków
Jacek Przybylski – z-ca przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków
Katarzyna Kłudka – Giejbo – sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków

Opłaty

Wysokość wpisowego:

 

 

do klasy I 1500 zł
do klasy II 1500 zł
do klasy III 1500 zł
do klasy IV 1000 zł
do klasy V 1000 zł
do klasy VI 1000 zł
do klasy I-III gimn 1000 zł

 


Składka członkowska wynosi 15 zł miesięcznie płatne na konto szkoły

Nazwa szkoły:
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego

Adres:
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 65b

Nazwa banku i numer konta:
GBS Gorzów Wlkp. 49 8363 0004 0000 3809 2000 0001

Księgowość:
Bernarda Sieradzka
tel. 0957214076
e-mail: ksiegowosc@spolecznaszkola.pl