Nasza szkoła

Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
w Gorzowie Wlkp.
tel. 957214076

about us
   in English

Über uns
   in Deutsch

Logo

Uczeń roku


"Słońce ma POWER"
To doskonale wiemy, ponieważ uczniowie klas I i III gimnazjum zrealizowali projekt we współpracy z Klubem Młodego Wynalazcy w Stanowicach pt.
"Poszukujemy odnawialnych źródeł energii
w województwie lubuskim"
finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Celem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy 67 uczniów z naszej szkoły o odnawialnych źródłach energii, ich efektywności i możliwościach wykorzystania na przykładzie konkretnych rozwiązań, zastosowanych w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Parku Naukowo-Przemysłowym; właściciela i operatora wyspy energetycznej, w której współpracują różne źródła energii odnawialnej.
A także BioEnergyFarm Sp z o.o. - właściciela elektrociepłowni na biomasę, Eneri Sp z o.o-operatora farmy fotowoltaicznej, farmy wiatraków w okolicy Stanowic.
Podczas realizacji projektu odbyły się lekcje fizyki poświęcone tematyce energii odnawialnej. Była tez forma wyjazdowa na warsztaty naukowe w Klubie Młodego Wynalazcy. Tam uczniowie wykonywali w laboratorium następujące doświadczenia i eksperymenty: zasilanie wiatraczka za pomocą ogniwa fotowoltaicznego, produkcja wodoru przy użyciu modelu elektrolizera za pomocą panelu fotowoltaicznego, zasilanie wiatraczka za pomocą ogniwa paliwowego typu PEM, zasilanie diody LED za pomocą turbiny wiatrowej.
Doświadczenia te połączone zostały ze zwiedzaniem wymienionych wyżej zakładów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Ukoronowaniem wszystkich działań było ogłoszenie konkursu fotograficznego "Odnawialne źródła energii", zorganizowanie wystawy zdjęć konkursowych, a także przyznanie nagród dla trójki laureatów konkursu.
Na zakończenie projektu, każdy uczestnik otrzymał prezentację multimedialną, dotyczącą zagadnień poruszanych w projekcie, a także zdjęcia z pobytu w Klubie Młodego Wynalazcy, nagrane na płycie DVD.

Zofia Dajworska-Baran

Dokumenty

Comenius

Facebook