MENU

.

Uczeń Roku 2016/2017

Tytułu nie przyznano.

Uczeń Roku 2015/2016

Szymon Piątek
bardzo uzdolniony uczeń klasy IIIga Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego.
Odpowiedzialny, konsekwentny i twórczy, wrażliwy i myślący, zawsze gotowy do pomocy. Ma bardzo duże możliwości intelektualne, chętnie podejmuje wszechstronne wyzwania. Nie lubi rutyny. Jest perfekcjonistą, zaangażowanym w działania artystyczne w szkole i poza nią, tańczy i śpiewa w zespole "Mali Gorzowiacy". Jest pracowity i wewnętrznie zdyscyplinowany.

 • laureat Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dwukrotnie
 • laureat Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
 • finalista Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • laureat Konkursu Matematycznego "Policz się z matematyką" - I miejsce
 • laureat Konkursu Fizycznego Niuton nie Pyton - dwukrotnie
 • laureat Konkursu Matematycznego im. Majki Ostrowskiej
 • zdobywca I miejsca drużynowo w tymże konkursie oraz w Niuton nie Pyton
 • tytuł Kaona i Taona w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym Lwiątko
 • uczestnik rejsu po Oceanie Atlantyckim ogólnopolskiej Szkoły pod Żaglami
 • uczestnik Konkursu Matematycznego Kangur z wynikiem bardzo dobrym przez wszystkie lata w szkole podstawowej i gimnazjum; laureat w kl. IV
 • wokalista zespołu muzycznego kl. IIIga Szymanakuzu
 • laureat Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla Szkół Podstawowych w kl. VI i finalista tegoż w kl. V
 • laureat Lubuskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej (2013)

Uczeń Roku 2014/2015

Julia Kołodziejczak
to osoba wyjątkowa: skromna, kulturalna, dowcipna, zawsze chętna do bezinteresownej pomocy. Ma wiele zainteresowań (m.in. zwierzęta, karate, grafika komputerowa), a na swoim koncie liczne sukcesy;

 • laureatka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego w gimnazjum
 • laureatka konkursu przedmiotowego z fizyki
 • dwukrotna finalistka konkursu przedmiotowego z języka polskiego w gimnazjum
 • laureatka II powiatowego Konkursu Poprawnej Polszczyzny "Licz się ze słowami"
 • laureatka wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego "Złota Żaba"
 • laureatka konkursu fizycznego "Niuton nie pyton"
 • laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego w szkole podstawowej
 • finalistka konkursu przedmiotowego z przyrody
 • laureatka ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny w szkole podstawowej
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkoły podstawowej
 • tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii w 2014/15 r.

Uczeń Roku 2013/2014

Tytułu nie przyznano.

Uczeń Roku 2012/2013

Tomasz Szeligowski

 • Laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
 • Laureat Konkursu Wiedzy o Sztuce - Muzyka
 • Finalista Konkursu Przedmiotowego z Biologii
 • Uzyskał tytuł TAONA w konkursie fizycznym Lwiątko
 • Pierwsze miejsce w szkolnym konkursie języka angielskiego "How Good Is Your English"
 • Finalista konkursu "Złota Żaba"
 • Finalista Lubuskiego Przeglądu Zespołów Muzycznych
 • Na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał nieprawdopodobną średnią ocen 6,0

Uczeń Roku 2011/2012

Weronika Zapadka

Absolwentka 2012, obecnie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
Uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach, szczególnie humanistycznych, które ciągle rozwija. Już w szkole podstawowej odniosła wiele sukcesów.
Została między innymi laureatką Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego i Ogólnopolskiego Konkursu "Słowo Daję".
Od 2009 roku jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w ramach którego uczestniczyła w wielu obozach i seminariach naukowych organizowanych dla uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Opieka dydaktyczna pracowników naukowych z najlepszych uniwersytetów (UW, UJ, UAM) sprawiła, że Weronika poszerza swoje horyzonty i zyskuje inspirację do osobistego rozwoju.