MENU

.

Uczeń Roku 2011/2012

Absolwentka 2012, obecnie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
Uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach, szczególnie humanistycznych, które ciągle rozwija. Już w szkole podstawowej odniosła wiele sukcesów.
Została między innymi laureatką Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego i Ogólnopolskiego Konkursu "Słowo Daję".
Od 2009 roku jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w ramach którego uczestniczyła w wielu obozach i seminariach naukowych organizowanych dla uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Opieka dydaktyczna pracowników naukowych z najlepszych uniwersytetów (UW, UJ, UAM) sprawiła, że Weronika poszerza swoje horyzonty i zyskuje inspirację do osobistego rozwoju.
W codziennej pracy zawsze odznaczała się sumiennością. To uczennica ciekawa świata, oczytana i elokwentna. Wyróżniała się wśród rówieśników samodzielnością myślenia. Potrafiła formułować dorosłe sądy, nie ulegając obowiązującym trendom, za co była ceniona zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli. Szacunek budził jej sprecyzowany system wartości, w którym liczą się dobro, szacunek dla człowieka i dorobku kulturalnego, praca i wiedza.
Weronika posiada również uzdolnienia muzyczne. Dysponuje wspaniałym sopranem. Obecnie rozwija swoje zdolności, ucząc się w Szkole Muzycznej II stopnia w klasie śpiewu solowego u p. Beaty Gramzy. Podczas nauki w gimnazjum, we współpracy z Elżbietą Kuczyńską, przygotowała m. in. koncert pieśni bardów dla gimnazjalistów, gdzie zaśpiewała, akompaniując sobie na gitarze. Wraz z innymi śpiewającymi uczniami z naszej szkoły wyśpiewała tytuł finalisty na Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych. W grudniu zaśpiewała ballady B. Okudżawy na koncercie charytatywnym "Moja i Twoja nadzieja" w Klubie pod Filarami.
W sferze zainteresowań Weroniki jest również fotografia. Jako uczennica naszej szkoły w 2012 roku zaprezentowała swoje prace na wystawie "Młodzi z pasją" w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym.
Swoje pasje poszerzyła również o wiedzę biblijną. W 2011 roku została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Rok później wykazała się wiedzą o sztuce muzycznej, zostając finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce.
Na uwagę zasługują również jej zdolności językowe, które stale rozwija. W 2012 roku została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
Cieszy nas to, że Weronika nadal rozwija swoje uzdolnienia. Jako uczennica klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego już przeszła do etapu rejonowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Jesteśmy przekonani, że nieraz jeszcze usłyszymy o jej sukcesach.
Jesteśmy z niej bardzo dumni!


wróć